Misją Centrum jest prowadzenie badań i propagowanie efektywnych rozwiązań w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z uwzględnieniem innowacji.

Misją Centrum jest prowadzenie badań i propagowanie efektywnych rozwiązań w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z uwzględnieniem innowacji.

Cele strategiczne

Centrum Logistyki i Innowacji pełni rolę centrum kontaktowego świata akademickiego ze światem biznesu oraz z organizacjami rządowymi. Tym samym Centrum realizuje założenia modelu potrójnej helisy. Zgodnie z tym modelem, nowoczesny uniwersytet powinien współpracować z biznesem oraz instytucjami rządowymi i wraz z nimi współtworzyć rozwiązania na które istnieje aktualnie zapotrzebowanie na rynku. Centrum ma za zadanie zogniskować wokół siebie organizacje biznesowe, akademickie, publiczne i rządowe mogące wspólnie kreować nowe rozwiązania w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w wielu sektorach gospodarki, a także w edukacji oraz w sferze regulacji.

Celem strategicznym Centrum Logistyki i Innowacji jest koordynacja przepływu informacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami wyższymi, sektorem prywatnym, publicznym i instytucjami rządowymi.

Działalność

  • Budowa specjalności logistycznej.
  • Prowadzenie badań, ekspertyz i analiz w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw oraz innowacji w tym obszarze.
  • Współpraca z biznesem, organizacjami edukacyjnymi i jednostkami badawczymi w celu realizacji programów edukacyjnych.
  • Organizacja sympozjów i konferencji.
  • Propagowanie efektów badań i analiz w formie publikacji.
  • Międzynarodowa współpraca z instytucjami aktywnymi w obszarze zainteresowań Centrum.

Partnerem Centrum Logistyki i Innowacji jest Spedimex